Make your own free website on Tripod.com

 
 

   

    

         การใช้งานแบตเตอรี่ให้คุ้มค่า มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่เสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งานจริง มีวิธีการใช้ที่ถูกต้องอย่างไร UCI มีข้อแนะนำดีๆมาฝากค่ะ

 • ข้อแนะนำการใช้แบตเตอรี่

  • กรณีที่เป็นแบตเตอรี่ก้อนใหม่และนำมาใช้งานครั้งแรก ควรประจุไฟครั้งแรกโดยใช้เวลาอย่างน้อย 16 ชั่วโมง ก่อนนำไปใช้งานจริง และควรประจุไฟด้วยระยะเวลา 16 ชั่วโมงเช่นนี้ ติดต่อกันไปประมาณ 1 สัปดาห์

  • เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ควรใช้ไฟที่ประจุไว้จนหมดก้อน คือ ใช้จนกระทั่งเครื่องปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ จึงนำมาประจุไฟใหม่ ซึ่งควรทำอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง

  • หมั่นทำความสะอาดหน้าสัมผัสของขั้วแบตเตอรี่ส่วนที่เป็นโลหะ ด้วยผ้าแห้งหรือยางลบดินสอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งสกปรกติดหน้าสัมผัส ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลไม่สะดวก

  • ควรเก็บรักษาแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส และไม่อับชื้น หรือเปียกน้ำ

  • ระวังอย่าให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับชิ้นส่วนโลหะ เพราะจะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเซลล์แบตเตอรี่ลัดวงจร และเสียหายได้

  • ควรประจุไฟแบตเตอรี่ด้วย เครื่องประจุไฟที่ได้มาตรฐานเท่านั้น

  • ห้ามนำแบตเตอรี่อัลคาไลน์กลับมาประจุไฟใหม่โดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดการระเบิดขึ้นได้

  • ห้ามนำแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้วทิ้งทำลายในไฟโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดการระเบิดขึ้นได้ ควรแยกใส่กับขยะพิษ เพื่อการทำลายขยะโดยถูกวิธี

 

ส่งเมล์ถึง webmaster@uci.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:10/03/05